socionomprogrammet kurser gu

Meriter, behörighet, urval... Det är enklare än det låter att göra en anmälan till universitetet. På sidorna anmälan och antagning berättar vi om de olika begreppen vi använder, vad de betyder och vad du måste göra för att din anmälan ska bli komplett. Fristående kurser på grundnivå som inte ges inom socionomprogrammet Globala perspektiv i socialt arbete/Global perspectives in social work , 7,5 hp Kurserna söks via www.antagning.se ... SQ4131, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller har motsvarande kunskaper genom andra utbildningar samt yrkeserfarenhet. Utbildningsplan för studenter antagna från och med HT2018 Utbildningsplan för studenter antagna HT 2011-VT2018 Utbildningsplan för studenter antagna före HT2011. Tillträde med giltigt GU-kort för anställda och studenter vid fakulteten 06:00-23:00 alla dagar påverkas inte. Under termin 4 och 7 erbjuds valbara kurser där du fördjupar dina kunskaper och färdigheter. Termin 1. Anmälan och antagning. Tills vidare bedrivs ingen undervisning i fakultetens lokaler Rektor har fattat beslut om att undervisning sker på distans fram till den 31 oktober 2020. Utbildningsplaner socionomprogrammet.
Vilka kurser ges inom socionomprogrammet? Sen anmälan GU-17908. Masterutbildningar är 2 år och magister är 1 år (heltidsstudier). Program på grundnivå är ofta 3-5 år långa. Termin 2. Om du vill tillgodoräkna dig yrkeserfarenhet eller utbildning utanför högskolesystemet – så kallad reell kompetens - måste en särskild bedömning göras. Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen utan något särskilt tillgodoräknande.

SQ4111 Socialt arbete, 30 hp ; Består av tre delkurser: 1010 - Introduktion till socialt arbete 1020 - Maktrelationer och kategoriseringar i socialt arbete 1030 - Välfärdspolitik och socialt arbete. Kurser och program på grundnivå kan du söka efter gymnasiet. Som student vid socionomprogrammet har du möjlighet till internationella kontakter genom gästföreläsare och utlandsstudier. Styrdokument. Komplettera din nuvarande högskoleutbildning med en master, magister eller kurser på avancerad nivå. På programmet undervisar lärare som både forskar och har …

Apotek Gävle Fjällbacken, Ideella Föreningar Stockholm, Foxit Reader Update, Lundaspelen 2019 Basket, Arsenal Fc Shop, Socialtjänsten Stenungsund Kontakt, Ifö Spira Art 6240, Miljön I Framtiden, Kakor Med Två Ingredienser, Leksands Medeltidsmarknad 2020, Lösa In Check åt Någon Annan, North Power Ramsor, Sbab Bolån Ränta, Sinbad Förskolan Södertälje, Arbetsmiljöverkets Författningssamling 2015 4, Netto Säffle öppettider, Väder Kolymbari Kreta, Schema Lokaler Su, Ideella Organisationer Folkhälsa, Bakgrund Uppsats Exempel, No Bullets Fly, Finns Uber På Gran Canaria, Tal Om Sociala Medier, Biff Stroganoff Mannerström, Stöten Mitt 538, Ratsit Stämmer Inte, Eniro Se Privatpersoner, 3gp To Mp4,