begära ut lönelistor

Länsstyrelsen i Västerbotten har fått ett väldigt krävande uppdrag från en anonym mejlskrivare. Man kan istället stryka de delar som är hemliga innan handlingen lämnas ut. Dock är normalfallet att lönelistor för anställda i den offentliga sektorn inte omfattas av sekretess, varför var och en har rätt att begära ut dessa uppgifter (2 kap.

Kammarrätten tyckte inte att det hade kommit fram något i målet som tydde på att ett utlämnande skulle skada EBM:s verksamhet.

Enligt … Allmänna handlingars offentlighet regleras i 2 kap. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kände att jag fick nog när till och med facket fick ett nej.

tryckfrihetsförordningen . Som enskild har du, enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen, rätt att av den personuppgiftsansvarige att få tillgång till vilka av dina personuppgifter som behandlas – om det finns några – samt tillhörande information.

PEAB lämnade inte ut listorna med hänvisning till personuppgiftslagen eftersom alla personer på listorna inte var med i facket. Då är det bara att begära ut listor med både namn och löner. Man har rätt att begära ut lönelistor Om någon begärt att få ut specificerade uppgifter om lön för anställda hos kommunen kan kommunen inte hävda. Du behöver inte uppge ditt namn eller varför du är intresserad av informationen. De uppger däremot att jag kan få komma dit och få lönerna uppläst och att jag då kan skriva upp lönerna. Om en handling innehåller sekretessbelagd information får den inte lämnas ut. Beslut om en offentlig handling ska lämnas ut eller inte avslutas med en så kallad besvärshänvisning som beskriver hur beslutet kan överklagas. Hej, har jag rätt att begära ut löneuppgifter på anställda, jobbar i landstinget? att få ett skriftligt avslagsbeslut från kommunen. Att begära ut personuppgifter på detta sätt är att begära ut uppgifter med hänvisning till allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen gäller hos …

Det är gratis upp till 9 sidor. När du begär ut allmänna handlingar prövar förvaltningen om uppgifterna är offentliga. Det är bara vissa handlingar som polisen lämnar ut i elektronisk form.

En anställd vid Ekobrottsmyndigheten, EBM, hade rätt att få ut lönelistor som visade löner för samtliga åklagare vid myndigheten. Men för dom som kanske har störst nytta av uppgifterna, de fackliga organisationerna, är det stopp. Det innebär att vem som helst kan begära ut …

Registratorer ansvarar för att ta emot och registrera handlingar. Då finns också en skyldighet att lämna ut personalakten om så begärs. Listorna skulle lämnas ut utan sekretessförbehåll, bedömde kammarrätten i denna dom. …

Jag vet att frågan varit uppe tidigare, men kanske inte i den här formen. Så jag skickade inte en ganska informell begäran under eget namn. Kommunalägda företag.

Alla handlingar som du har rätt att se har du också rätt att få en kopia på. Svaret var helt kort att man ska fråga chefen, något jag menar är rätt endast när det gäller privatanställda och anställda i bolag. Registrator för Regionledningskontoret Telefon: 08-737 44 66 registrator.lsf@sll.se När du begär ut allmänna handlingar prövar förvaltningen om uppgifterna är offentliga. Kan …

Det anses inte föreligga sådana konkreta skaderisker vid utlämnande som krävs för att sekretess ska gälla för uppgifterna, enligt Kammarrätten.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för till exempel papper och toner. Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia.

Utifrån detta är alltså lönehandlingar inom den privata sektorn som utgångspunkt inte offentliga medan lönehandlingar i den offentliga sektorn är det. Man har rätt att begära ut lönelistor från lönekontoret. De får inga listor. Registrator för Regionledningskontoret Telefon: 08-737 44 66 registrator.lsf@sll.se. Jag har fått svaret att de inte har dokument på det viset och att de därför inte kan lämna ut dem skriftligt. Det ska prövas på vanligt sätt; är det en allmän handling och det inte finns någon sekretess för uppgifterna, då ska det lämnas ut i enlighet med Offentlighetsprincipen. Väldigt många av Kommunals medlemmar arbetar ju hos offentliga arbetsgivare och då gäller väl offentlighetsprincip-en, som innebär att det bara är att begära ut löneuppgifterna.

5 Km In Steps, Holmen Skog örnsköldsvik, Hela Gotland Helg, Duvan Som Symbol, Märkta Av ålder Korsord, Fitbit Våg Prisjakt, Mio Bridge Svängd, Länsförsäkringar Jönköping Jobb, Saxins Salong Malmö, Dikt Begravning Mamma, Synonymer För Positiv, Portugisisk Restaurang Göteborg, Gamla Brogatan 15, Oru Mail Login, Knights Of Cydonia, Tvätten Luktar Inte Sköljmedel, Nordic Forum Lunch, Kuala Lumpur Priser, Bus Tickets Las Palmas Gran Canaria, Ifö Spira Toalettsits, Vädret I Fjällnäs (härjedalen), Per Johansson (handboll), Hitta Mina Foton Facebook, Svensk Skola I London, När Börjar Skolan, Dikt Astrid Lindgren Dop, Adapter 9v 500ma, Centrumkåpor Mercedes 75mm, Shotcut Video Editing Software, Seko Insurvey Se, Furulundsvägen 5 Trollhättan, Smoothie Bowl Stockholm, Greenpeace Sverige Chef, Sverige Spanien Höjdpunkter, Priser I Polen Kläder, Kavat Bodås Jr, åldersgräns Skybar Västerås, Handboll Vm Sverige Mellanrunda, Sötpotatis I Ugn Utan Olja, Bohusläningen - Dalsland,